آشنایی با مراحل پرورش قارچ

نوشته شده توسط مدیر (علی افشاری) در . نوشته شده در آشنایی با پرورش قارچ

در این مطلب به کلیتی از مراحل کشت قارچ می پردازیم :  
جدول مراحل روزانه کشت قارچ
 نام مرحله روز دمای داخل کمپوست رطوبت سالن
  1- ضدعفونی کردن سالن 1 تا 3 30*  —
  2- ورود کمپوست به سالن و چیدن آن در قفسه ها 4 25  —
  3- صاف کردن سطح بلوکهای کمپوست بدون بریدن کیسه 5  25  —
  4- میسلیوم رانی (پنجه دوانی) 5 تا 14 25
  5- بریدن کیسه های روی بلوکها و تخته کوبی (تخت کوبی)  14 25 90%
  6- خاکدهی و آبیاری خاک 15 25 90%
  7- انداختن روزنامه روی بستر و مرطوب نگه داشتن آنها 15 تا 27 25 90%
  8- رافلینگ (پنجه کشی)  22 25 90%
  9- برداشتن روزنامه ها و شوکدهی  روز اول 28 20 95%
  10- شوکدهی   روز دوم 29 16 95%
  11- شوکدهی  روز سوم 30 18 90%
  12- فلش یک (اولین محصول دهی) 37 تا  41 18 90%
  13- فلش دو (دومین محصول دهی)   47 تا 50 18 85%
  14- فلش سه (سومین محصول دهی)  57 تا 59 18  85%
  15- تخلیه کمپوست و نظافت  60
  *دمای سالن        — بدون اهمیت
  در مطالب بخش کشت به هرکدام از مراحل کشت به طور مجزا خواهیم پرداخت ولی اکنون توضیح مختصری در مورد مواردی که شاید کمی نامفهوم باشند ارائه میکنیم. مرحله 4 : میسلیوم به تارهای نازک سفیدی گفته می شود که از بذر قارچ رشد میکند ودر تمامی کمپوست حرکت کرده و آن را بعد از مدتی یکدست سفید می کند. مرحله 5 : تخته کولی یا تخت کوبی که در آن کیسه های روی کمپوست ها را می بریم و سطح روی بلوکهای کمپوست را می کنیم و با یک تخته یا ماله بنایی دوباره آنها را صاف می کنیم. چون سطح کممپوست در جا به جایی ها ناهموار می شود باید این کار را انجام داد تا برای مرحله خاکدهی سطحی هموار داشته باشیم. مرحله 6 : بعد از اینکه کمپوست کامل با میسلیوم سفید شد روی آن را با لایه ای از خاک مخصوص به نام پیت به ضخامت 4 سانتیمتر می پوشانیم که قارچ درون این لایه خاک رشد می کند. مرحله 8 : رافلینگ در واقع همان عمل پنجه کشی یا شخم زدن خاک است به صورتی که میسلیوم هایی که در خاک رشد کرده اند به هم بخورند تا در آینده قارچها یکنواخت برروی بستر رشد کنند. مرحله 9 و 10 و 11 : شوکدهی به مراحلی گفته می شود که باعث می شوند رشد میسلیوم متوقف شود و میسلیوم ها یکپارچه شده و شروع به تولید اندام باردهی که همان قارچ دکمه ای است، کنند. مرحله 12 و 13 و 14 : رویش و چیدن قارچ بعد از شوکدهی هر روزه و یکنواخت نیست بلکه در روزهایی قارچ قابل برداشت بسیار زیاد، در روزهایی کم ور در روزهایی هم اصلا قارچی برای چیدن موجود نیست. به روزهایی که قارچ قابل برداشت زیادی وجود دارد فلش می گویند.