ضدعفونی سالن پرورش قارچ

نوشته شده توسط مدیر (علی افشاری) در . نوشته شده در آموزش پرورش قارچ

اولین مرحله از مراحل کشت قارچ که در ابتدای هر دوره باید انجام داد ضدعفونی سالن کشت می باشد. ضدعفونی سالن برای کاهش میزان آلودگی های موجود در سالن که طی دوره قبل به وجود آمده اند، انجام می شود که این آلودگی ها شامل باکتری ها، قارچ ها و تخم حشرات می باشد. این سه نوع آلودگی هرکدام سموم مربوط به خود را دارند که در ضدعفونی سالن باید از هرکدام به میزان لازم استفاده کرد مثلا برای باکتری ها از فرمالین، قارچها از کاربندازیم و حشرات از دیازینون استفاده می شود. البته تنوع سموم برای هردسته بسیار زیاد است و می توان متناسب با شرایط سالن و مقدار هزینه در نظر گرفته شده برای ضدعفونی هریک را تغییر داد.

یک روش دیگر هم برای ضدعفونی سالن وجود دارد که استفاده از بخار آب است به شکلی که بخار آب در سالن به مدت 24 ساعت تزریق می شود و دمای سالن را حداقل به مدت 8 ساعت تا 70 درجه نگه می دارد. این روش نسبت به سموم مزایا و معایبی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

مزایای استفاده از بخار آب :

1- ضدعفونی بهتر سالن به خصوص در مورد قارچها

2- عدم استفاده از مواد مضر برای انسان و محیط زیست

 

معایب استفاده از بخار آب :

1- هزینه بالای تهیه دیگ بخار و لوله کشی بخار به سالنها

 

01

 

چون در روش کشتی که ما ارائه خواهیم کرد از دیگ بخار استفاده نخواهد شد، ما برای ضدعفونی از روش سموم استفاده می کنیم. البته راه دیگری نیز برای ضدعفونی وجود دارد که استفاده از ازن و آب ازن دار است که هنوز میزان کارایی این روش به قطعیت برای ما اثبات نشده و هنوز در حال بررسی آن هستیم. از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند نیز خواهش داریم مارا در این زمینه ما را یاری کنند.

میزان مواد مصرفی برای ضدعفونی سالن بستگی به نوع مواد و اندازه سالن دارد ولی ما مقدار مواد را برای یک سالن 100 متری و با مواد پیشنهادی خودمان در زیر می آوریم.

فرمالین     formalin

 

 

کاربندازیم     karbendaziml

 

 

دیازینون         diazinon

 

بعد از اینکه این مواد را در سالن اسپری کردیم در های سالن را به مدت 24 ساعت می بندیم و ترجیحا دمای سالن را به 30 درجه می رسانیم تا فرمالین به خوبی به گاز فرمالوئید تبدیل شود که خاصیت ضدعفونی کننده بیشتری دارد. بعد از 24 ساعت تهویه سالن را روشن می کنیم و به مدت 1 تا 2 روز تهویه را روشن نگه می داریم تا گازهای سمی کاملا از سالن خارج شوند.

دقت داشته باشید که در مواجهه با مواد سمی مراقبتهای لازم را انجام دهید چونکه اگر شما به کار کشت قارچ مشغول باشید، به ازای هر سالنی که دارید سالانه حدود 6 بار با این مواد مواجه خواهید بود و مثلا اگر 3 سالن دارید سالانه 18 بار و هر بار به مدت 2 تا 3 روز در معرض این مواد قرار می گیرید و اگر در برخورد با آنها بی دقتی کنید بعد از 2 تا 3 سال می تواند باعث مریضیهای قلبی و تنفسی برای شما شود.